Zgodovina

 

Podjetje ELF Lampret Borut je bilo ustanovljeno 01.01.2012 kot univerzalni naslednik podjetja E.L.F. Izdelava PE vrečk in folij, Lampret Franc s.p.. Le-to je začelo poslovati leta 1975 in se je z upokojitvijo nosilca dejavnosti 04.01.2012 izbrisalo iz registra podjetij. Podjetje ELF Lampret Borut s.p. je nadaljevalo dejavnost in je prevzelo od predhodnega podjetja vsa sredstva in obveznosti, torej vso aktivo in pasivo.

Na začetku poslovanja smo proizvajali PELD vrečke, folije (rokavi in polrokavi) kot polizdelek za vrečke smo nabavljali pri ostalih podjetjih v Sloveniji. Po razpadu Jugoslavije smo sprejeli tvegano odločitev in se odločili nabaviti stroj za izdelavo folij – ekstruder. To je bila za tisti čas in za velikost našega podjetja precej tvegana odločitev. Kasneje se je izkazala za pravilno in upravičeno. Leta 1997 smo nabavili še en takšen stroj, tako da smo lahko delali folije od širin 100 mm do 1150 mm, s čim smo pokrili večinski del potreb trga. V tem času smo tudi trikrat dograjevali in preurejali poslovne prostore. Naslednji pomembni mejnik se je zgodil leta 2009, ko smo se odločili, da bomo poizkusili pridobiti nepovratna sredstva za nakup nove tehnološke opreme. Odločili smo se nabaviti nov ekstruder. Ker smo za ta stroj potrebovali tudi nove poslovne prostore, smo se odločili še za porušitev kmetijskega poslopja in na istem mestu smo v letu 2010 postavili nov prostor za ekstruzijo. Ker smo dobili pozitivno odločbo od Agencije, smo nabavili nov stroj in ga v juniju 2010 tudi uspešno zagnali. Leta 2012 smo nabavili še nov stroj za izdelavo vrečk. V letu 2014 smo nabavili nov stroj za izdelavo vrečk, s katerim smo povečali konkurenčnost na področju izdelave vrečk s stranskim varom. Leta 2015 smo investirali v še en ekstruder za izdelavo folije in ga uspešno zagnali. Aprila 2017 smo zagnali nov Roll-o-matic Compact, stroj za izdelavo vrečk v rolicah in tako pridobili na zmogljivosti in kvaliteti izdelkov ter zmanjšanju stroškov vzdrževanja.