Politika kakovosti


V mesecu avgustu 2013 smo prejeli certifikat za kakovost ISO 19001:2008.