Pravno pojasnilo


Vsaka uporaba strani www.elf-vrecke.si podlega nižje navedenim pogojem. Razmnoževanje, prevajanje, hranjenje in obdelava celotne ali delne vsebine v drugih medijih, je dovoljeno le v nekomercialne namene in samo za individualno uporabo ob upoštevanju avtorskih pravic, drugih lastniških pravic in vsakih navedenih omejitev pravic. Zaradi tega je razmnoževanje, reproduciranje ali kakršnokoli distribuiranje dovoljeno samo z izrecnim dovoljenjem podjetja Lampret Borut s.p..
Podjetje Lampret Borut s.p. bo vložilo ves razpoložljiv napor v izdelavo strani. Izključuje pa se kakršnakoli odgovornost za aktualnost, pravilnost ali popolnost prikazanih informacij in podatkov. Podjetje Lampret Borut s.p. si pridržuje pravico do sprememb oziroma dopolnitev informacij in podatkov na svoji spletni strani brez predhodne najave in ne bo odgovoren za kakršnekoli posledice izhajajoče iz teh sprememb.
Vsi uporabniki ki obiščejo stran www.elf-vrecke.si uporabljajo njeno vsebino na lastno odgovornost. Podjetje Lampret Borut s.p. ne bo odgovorno za kakršnekoli direktne, slučajne, posledične, indirektne ali kazenske škode, ki so nastale iz pristopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe www.elf-vrecke.si strani oziroma eventuelne napake ali nepopolnosti v njeni vsebini.


Ta stran vsebuje informacije tretjih oseb in povezave do drugih internet strani nad katerimi Podjetje Lampret Borut s.p. nima nadzora. Kadar je to mogoče, se take informacije v skladu s tem tudi označijo. Te strani so narejene s strani tretje osebe in Podjetje Lampret Borut s.p. ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino ali katerikoli aspekt vezan na te strani.


Podjetje Lampret Borut s.p. spoštuje anonimnost obiskovalcev na naših straneh in bo zbirala samo osebne podatke kot so ime, naslov, telefonska številka ali elektronski naslov uporabnikov, ki se bodo za to prostovoljno odločili. Te podatke bomo uporabili za to, da odgovorimo zahtevam po informacijah in za to da bi bolje razumeli potrebe in želje naših članov ter izboljšali naše storitve in usluge. V tem pogledu lahko uporabljamo informacije da kontaktiramo naše člane. Podatkov ne bomo prodajali, niti dali v uporabo tretjim osebam brez pristanka uporabnika. Vsaka sprememba v politiki privatnosti bo objavljena na tej strani.